Oferujemy następujące usługi:

 • projektowanie i wykonywanie instalacji energetycznych,
 • projekty i modernizacje turbin parowych,
 • remonty turbin parowych i wodnych,
 • automatyzacja procesów technologicznych za pomocą sterowników
  programowalnych i komputerowych systemów wizualizacji,
 • montaż rurociągów olejowych, parowych i wodnych w zakresie wysokich
  temperatur i ciśnień,
 • wykonanie zbiorników ze stali węglowych i kwasoodpornych,
 • wykonanie stacji R-S,
 • modernizacja i remonty kotłów wodnych i parowych,
 • montaż kotłowni olejowo-gazowych,
 • wykonywanie prac wymurkowych w kotłach.

Oferujemy krótkie terminy realizacji.