ENERGO-REMONT sp. z o.o.

ul. Sucha 15
80-531 Gdańsk

tel/fax (058) 343 04 34
tel. (058) 343 13 62

email: er@energoremont.pl
www: http://www.energoremont.pl
- Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Nr KRS: 0000026931
- NIP 583-00-12-911
- Konto bankowe : Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Gdańsku
23 10901098 0000 0000 0901 6087